Muzeum Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg, Słońsk

25/03/2015

Muzeum w Słońsku gromadzi pamiątki po więzieniu pruskim zbudowanym w 1834 r. i obozie koncentracyjnym III Rzeszy „Sonnenburg”. Na ścianach budynku muzeum znajdują się od strony południowej oraz zachodniej płyty pamiątkowe poświęcone ofiarom z Francji, Holandii Wielkiego Księstwa Luksemburg, Belgii, Norwegii a także poświęcone niemieckim antyfaszystom.

Opis realizacji:

Zakres współpracy
-dostawa instalacja i uruchomienie wyposażenia multimedialnego oraz oprogramowania systemu zarządzania multimediami
-wykonanie i uruchomienie „wsadów” do urządzeń multimedialnych w postaci projekcji filmowych, oprogramowania stanowisk multimedialnych, nagrań dźwiękowych

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Aranżacja i wyposażenie Muzeum Martyrologii w Słońsku”, dofinansowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

«wstecz