Kino za Rogiem

22/04/2015

„Kino za Rogiem” to przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr RPMA.01.06.00-14-016/12-00).

W ramach umowy, TRIAS AVI odpowiadał za sprzedaż, dostawę i montaż zestawów kinowych niezbędnych do uruchomienia  ośrodków testowych w 20 obiektach, a także weryfikację, przygotowanie, przystosowanie i uruchomienie, w poszczególnych obiektach infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Każdy z 20 zestawów został skompletowany wg. indywidualnych wymogów placówki oraz przystosowany do odtwarzania treści HD, obrazów w wysokiej rozdzielczości oraz tak aby zapewnić odpowiednią jasność obrazu dla poszczególnych pomieszczeń.

Kino za Rogiem buduje nową filozofię kina. Odwołuje się do tęsknoty za kameralną atmosferą kina, które jest tanie w obsłudze i utrzymaniu, spełniając  zarazem wysokie standardy techniczne oraz dostępność społeczną. Celem projektu jest integracja i reintegracja społeczna poprzez edukacyjny i rozrywkowy program dostosowany do wymagań odbiorcy niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Powstałe kina zachowując najważniejsze zalety komercyjnych kin sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie posiadając zarazem ich ograniczeń, w postaci narzuconego z góry repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

TRIAS AVI zapewnił niezbędny sprzęt projekcyjny i nagłośnienie oraz nowoczesne ekran, zapewniający pokazy filmowe w jakości HD w 20-stu placówkach „Kina za Rogiem” zlokalizowanych w Łosicach, Starachówce, Przasnyszu, Kobyłce, Tarczyn, Solcu nad Wisłą, Tłuszczu, Szreńsku, Bielsku, Garbatce, Izabelinie, Rzeczniowie, Teresinie, Raciążu, Płocku, Strzegowie, Kadzidle, Kałuszynie i na ul. Brackiej w Warszawie.

Realizacja TRIAS:
Kierownik projektu: Tomasz Szulejewski

«wstecz