Muzeum Warszawy

18/09/2015

W sierpniu TRIAS AVI zakończył kolejną realizację, której przedmiotem była dostawa, montaż oraz integracja sprzętu multimedialnego i IT w Muzeum Warszawy.

Koncept zrealizowany w ramach projektów pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” oraz „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy”. Program  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.

TRIAS AVI dostarczył do siedziby Muzeum Warszawy z siedzibą przy Rynku Starego Miasta w Warszawie m.in. 3 projektory multimedialne firmy NEC wraz z nowym specjalnie dostosowanym kontentem, a także 2 monitory dotykowe 46” zamontowane w ściennych wnękach.

«wstecz