Centrum Dialogu Przełomy Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

05/02/2016

Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy”, to kolejna realizacja TRIAS AVI w sektorze muzealnym.

TRIAS, realizując założenia umowy i koncepcję wystawy odpowiadał za kompleksowe wykonanie wystawy stałej, w tym wykonanie i instalację wszystkich elementów scenografii włączając również elementy artystyczne, wykonanie i dostawę gablot, dostawę oraz instalację oświetlenia wystawowego, wyposażenia multimedialnego wraz z opracowaniem i wgraniem kontentów (m.in. nagrań dźwiękowych, projekcji filmowych). Do zadań postawionych przed TRIAS należało również zaliczyć wykonanie wykończeniowych robót budowlanych w obszarze Sali wystawy stałej, jak również w przylegających pomieszczeniach Sali wystaw czasowych, holu, Sali konferencyjnej oraz dwóch przedsionkach.

Fundamentem Centrum Dialogu Przełomy jest, zrealizowana przez TRIAS, wystawa stała pokazująca przełomowe wydarzenia w okresie 1939-1989. Ekspozycja przypomina działania i skutki dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu, ale przede wszystkim upamiętnia powojenne wydarzenia wcześniej przemilczane, wpisane w narrację polskiego społeczeństwa oporu.

Lider projektu: Roman Zwiejski

«wstecz