Młyn Wiedzy - ścieżka dorastania

10/12/2019

TRIAS wykonał instalację multimedialną "ścieżka dorastania", która znajduje się w Młynie Wiedzy w Toruniu

"Na wystawę składa się 31 stanowisk, które tworzą trzy ścieżki. Znajdują się wśród nich, zarówno eksponaty wspólne dla dwóch lub trzech ścieżek, jak i eksponaty należące do jednej z nich.

Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie. W wymiarze wirtualnym będzie to możliwe poprzez wykonanie zdjęć, ich opcjonalną publikację na wystawie lub wysłanie ich do siebie i innych przy pomocy poczty elektronicznej.

W wymiarze rzeczywistym z kolei, poprzez możliwość wyboru jednego z trzech alternatywnych scenariuszy zwiedzania – ścieżek: ścieżki społeczno-kulturowej, ścieżki dojrzewania i ścieżki emocji, zwiedzający będzie miał możliwość wyboru jednej lub wielu z nich, ale także zwiedzania w sposób dowolny, według własnych upodobań i zainteresowań.

«wstecz