Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Na powierzchni 3100 m2, podzielonej na trzy piętra, znajduje się 213 eksponatów, które prezentują różnorodne zjawiska związane z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem w porcie. Ekspozycja jest niemal całkowicie interaktywna. Dzięki doświadczaniu, a nie tylko obserwowaniu eksponatów, przyswajanie wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, astronomii, geografii, medycyny, technologii, ekologii, socjologii, historii czy kultury jest o wiele prostsze. Morskie Centrum Nauki zaprasza do odkrywania fascynującego świata morskiego poprzez pięć stref tematycznych: Cała naprzód!, Życie na morzu, Morski żywioł, Którędy do Afryki? oraz Chlap!


ClientMorskie Centrum NaukiYear2023

Privacy Preference Center