TRIAS AVI sp z o.o.


TRIAS AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:

ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445365; NIP 1080013783; REGON 146467644; BDO 000017466; o kapitale zakładowym w wysokości: 354 200,00 zł;Biuro prasowe

Biuro prasowe Grupy TRIAS SA


Dokumenty

Wzory dokumentów obowiązujące w spółce

NAPISZ DO NAS


    Imię i Nazwisko

    Adres e-mail

    Telefon

    Treść zapytania