Dane kontaktowe

TRIAS AVI Sp. z o.o.

tel.: +48 22 839 49 35
tel.: +48 22 839 15 33
fax: +48 22 839 03 53
e-mail: sekretariat@trias.pl

Dział Handlowy tel.: +48 22 839 49 35
tel.: fax +48 22 839 03 53
e-mail: sprzedaz@trias.pl
Dział Marketingu Oddział Warszawa
tel.: +48 22 839 49 35
fax: +48 22 839 03 53
e-mail: marketing@trias.pl
Biuro prasowe Biuro prasowe Grupy TRIAS SA
e-mail: biuroprasowe@trias.pl

TRIAS AVI sp z o.o.

Siedziba: 01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21.
NIP 108 00 13 783, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000445365, kapitał zakładowy: 2.269 000 PLN

Formularz kontaktowy