Dane kontaktowe

TRIAS AVI Sp. z o.o.

tel.: +48 22 839 49 35
tel.: +48 22 839 15 33
fax: +48 22 839 03 53
e-mail: sekretariat@trias.pl

Dział Handlowy tel.: +48 22 839 49 35
tel.: fax +48 22 839 03 53
e-mail: sprzedaz@trias.pl
Dział Marketingu Oddział Warszawa
tel.: +48 22 839 49 35
fax: +48 22 839 03 53
e-mail: marketing@trias.pl
Biuro prasowe Biuro prasowe Grupy TRIAS SA
e-mail: biuroprasowe@trias.pl

TRIAS AVI sp z o.o.

TRIAS AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:

ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445365; NIP 1080013783; REGON 146467644; BDO 000017466; o kapitale zakładowym w wysokości: 2 619 000, 00 zł;

Wzory dokumentów obowiązujących w spółce:

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki gwarancji

Protokół odbioru

 

Formularz kontaktowy