Biblioteka Narodowa, Warszawa

W czerwcu TRIAS AVI podpisał umowę z Biblioteką Narodową.

Na podstawie umowy TRIAS odpowiada za zakup i instalację urządzeń audiowizualnych w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczpospolitej) w Warszawie oraz zakup oprogramowania wraz ze scenariuszem merytorycznym dla potrzeb audiowizualnych w Pałacu Krasińskich. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczpospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XXI wieku”.

Realizacja TRIAS:
Opieka handlowa: Marcin Borowski: sprzedaz.avi@trias.pl
Kierownik Projektu: Jakub Szymuś