Warszawska spółka zakończyła etap projektowy pierwszego centrum nauki na Litwie

11,5 tys. m kw. powierzchni, 140 eksponatów ulokowanych w siedmiu unikalnych…