Warszawska spółka zakończyła etap projektowy pierwszego centrum nauki na Litwie

11,5 tys. m kw. powierzchni, 140 eksponatów ulokowanych w siedmiu unikalnych strefach tematycznych połączonych w spójną całość narracyjną oraz I-Center, interaktywna rzeźba w samym środku wystawy – wszystko to będzie można wkrótce doświadczyć na terenie pierwszego centrum nauki na terenie Litwy. Dział kreatywny TRIAS AVI pod przewodnictwem Mateusza Morskiego zakończył prace nad kompleksowym projektem architektonicznym ekspozycji stałej Science Island w Kownie.

Jednym z głównych celów przyświecających zespołowi projektowemu było przedstawienie wiedzy teoretycznej w formie interaktywnych eksponatów, umożliwiających eksperymentowanie i doświadczanie poruszanych zagadnień. Autorzy podzielili ekspozycję na 7 obszarów tematycznych: ludzkie ciało i zdrowie, żywność, natura i środowisko, odpady i zanieczyszczenia, energia oraz transport i komunikacja. Każdy obszar jest unikalny w formie i treści.
W centrum nauki znajdzie się również specjalna część ekspozycji dedykowana najmłodszym zwiedzającym (3-6 lat), dostosowana do ich potrzeb poznawczych. Tutaj dzieci doświadczą nauki poprzez zabawę.

– Przystępując do etapu projektowego mieliśmy już rozbudowaną koncepcję, która przypadła do gustu przedstawicielom Urzędu Miejskiego, czyli podmiotu zamawiającego. Oznaczało to, że przy wsparciu wszystkich zaangażowanych specjalistów mogliśmy dopracować nasze pierwotne propozycje do perfekcji i stworzyć projekt architektoniczny idealnie odpowiadający założeniom inwestycji – wyjaśnia Mateusz Morski, dyrektor kreatywny w TRIAS AVI. – Chciałbym też podkreślić, że współpraca z zamawiającym przebiegała wzorowo, co miało wpływ na proces twórczy i zaangażowanie całego zespołu.

Elementy scenografii nowej ekspozycji będą nawiązywały do modernizmu, który zajmuje ważne miejsce wśród głównych motywów architektonicznych Kowna. Istotną inspiracją były najbardziej rozpoznawalne modernistyczne budynki miasta. Kolorystyka wystawy będzie spójna z architekturą wnętrza budynku.

TRIAS AVI tworzy obecnie szczegółowe projekty techniczne obejmujące m.in. wszelkie instalację oraz szczegółowe projekty poszczególnych eksponatów. Jak tylko zakończą się prace budowlane, warszawska spółka przystąpi do tworzenia ekspozycji Science Island.