TRIAS Członkiem Wspierającym Polskie Towarzystwo Gospodarcze

TRIAS SA. został przyjęty w poczet Członków Wspierających Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze ma na celu wyzwolenie zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Aby powrócić do szerokiego pojęcia „gospodarności” i skuteczności działań na rzecz gospodarki realnej – służącej człowiekowi – niezbędne jest odtworzenie i wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, podstaw etycznych oraz odbudowanie wzajemnego zaufania, opartego na szacunku i równowadze stron. Nasz model „pracy organicznej” wzmocniony dzisiaj o poszerzoną wiedzę, nowoczesne narzędzia, innowacyjność oraz wsparcie prawne i instytucjonalne, powinien wyzwolić siły ogólnokrajowe, aby dokonać skoku cywilizacyjnego.