Zgoda na użytkowanie stadionu PGE ARENA w Gdańsku

Koniec prac na gdańskim stadionie już coraz bliżej – 19 lipca br. nastąpiło oficjale przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu PGE ARENA Gdańsk.

Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie stadionu wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uczynił to po tym, jak pozytywną decyzję dzień wcześniej wyraziła Państwowa Straż Pożarna.

Dokumenty uroczyście wręczone zostały Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. W spotkaniu wzięli także udział inni przedstawiciele władz miasta oraz firm zaangażowanych w projekt budowy stadionu, m.in. Prezes Zarządu TRIAS S.A. – Zbigniew Klonowski.

TRIAS S.A. jest oficjalnym Partnerem Technologicznym stadionu oraz Generalnym Wykonawcą systemów teletechnicznych w zakresie instalacji audiowizualnych, bezpieczeństwa, systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz zintegrowanego systemu zarządzania.