Dotacja na kapitał obrotowy dla TRIAS S.A.

W okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 spółka TRIAS SA była Beneficjentem programu: Dotacja na kapitał obrotowy dla TRIAS S.A., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu spółka TRIAS S.A. uzyskała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 53 016,03 PLN.