Edukacja w formacie 3D

Edukacja w innym wymiarze to nie tylko hasło reklamowe, ale przede wszystkim rzeczywistość, którą proponujemy i z sukcesem wdrażamy na polskich uczelniach.

TRIAS S.A. od kilku miesięcy realizuje kolejny, innowacyjny projekt w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, TRIAS odpowiedzialny jest za wyposażenie i uruchomienie sali multimedialnej w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Tym razem w murach Politechniki Łódzkiej powstanie sala multimedialna umożliwiająca projekcję 3D. Szerokie możliwości, jakie daje zastosowanie rozwiązań 3D sprawi, że studenci oprócz zapoznania się z najnowszymi technologiami, będą mogli samodzielnie kreować filmy, animacje oraz korzystać z szerokiej bazy już opracowanych pokazów. Innowacje wdrażane na Politechnice Łódzkiej mają na celu podniesienie poziomu dydaktyki, unowocześnienie sposobu nauczania oraz uatrakcyjnienie oferty uczelni poprzez przekazywanie studentom praktycznej wiedzy m.in. na temat współczesnych i przyszłych urządzeń elektrycznych.

TRIAS w ramach umowy odpowiedzialny jest za przygotowanie projektu wykonawczego sali wykładowej z możliwością projekcji 3D, wykonanie instalacji okablowania sygnałowego i  sterowania, niezbędnych do osiągnięcia założonej funkcjonalności sali wykładowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego wyposażenia sali multimedialnej.

W ramach projektu TRIAS zapewnia również dostawę foteli audytoryjnych wraz z  wyposażeniem oraz wykonanie ścian i sufitów akustycznych.

Realizacja TRIAS:
Opieka handlowa: Sławomir Skowroński: sprzedaz.avi@trias.pl
Kierownik Projektu: Jakub Szymuś
Lider zespołu technicznego: Tomasz Dudek