Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu

25/02/2016

W styczniu TRIAS AVI podpisał umowę na dostawę i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn. "Wykonanie wystawy stałej w Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184".

Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowej produkcji, montażu i instalacji wystawy "Wrocław 1945 - 2016" będącej wystawą główną w budynku Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu. W ramach umowy TRIAS AVI odpowiada za dostawę i montaż wyposażenia integralnie związanego i niezbędnego do funkcjonowania wystawy a w szczególności dostawę sprzętu multimedialnego, audiowizualnego i oświetleniowego na potrzeby wystawy stałej, wzniesienie scenografii, zaprojektowanie, skład i produkcję elementów graficznych wystawy, instalację oraz produkcję aplikacji i kontentów multimedialnych, wykonanie, dostawę i montaż ekspozytorów, gablot oraz innych elementów wystawy.

Kierownik Projektu: Roman Zwiejski

«wstecz