NOSPR, Katowice

TRIAS AVI zrealizował zamówienie w ramach projektu nr. POIS.08.01.00—1098/16 „ budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”, który jest realizowany w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Spółka odpowiadała za dostawę dla NOSPR projektorów multimedialnych przystosowanych do najwyższej jakość obrazu – 4K  wraz z niezbędnym profesjonalnym osprzętem w tym ekrany projekcyjne o łącznej powierzchni przekraczającej 73m2