Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

TRIAS AVI odpowiada za realizację zadania w ramach wygranego postępowania na budowę i modernizację wybranych stanowisk naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Spółka zgodnie z podpisaną umową zrealizuje na terenie uczelni stanowisko badawcze w Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowej.