Otwarcie wystawy czasowej „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

TRIAS AVI, jako dostawca i integrator systemów audiowizualnych zadbał o multimedialną aranżację wystawy czasowej „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” dostarczając do Muzeum Narodowego w Warszawie m.in. monitory firmy NEC, na których prezentowane są treści związane z życiem, twórczością i pasjami artysty.

Wystawa prezentuje artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki. Przygotowana wspólnie z hiszpańskim środowiskiem kulturalnym, w którym niegdyś aktywnie działał Peiper, podkreśli artystyczne i kulturalne związki obu krajów.

Autorzy wystawy poprowadzą widza przez Paryż 1914 roku, kosmopolityczne, artystyczno-literackie środowisko Madrytu lat 1915-21, poprzez formistyczny i futurystyczny Kraków ku awangardowym utopiom artystycznym i cywilizacyjnym lat 1920-tych aż po ich kres i narastanie katastrofizmów poprzedzający wybuch II wojny światowej. Pokażemy towarzyszący tym procesom żywiołowy rozwój komunikacji i kultury masowej.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 28 maja do 6 września 2015r.