Muzeum Katyńskie - nadzory autorskie

Prace budowlane realizowane w ramach nowej siedziby Muzeum Katyńskiego weszły w ostatnią fazę.

Firma TRIAS uczestniczyła w opracowaniu dokumentacji wykonawczej projektu ekspozycji Muzeum Katyńskiego. W skład zespołu opracowującego szczegółową dokumentację wchodzili: Pan Jerzy Kalina – Główny Projektant Narracji Plastycznej, Plasma Projekt S.C.J. Derwisz, A. Kozak, PNW Jacek Sapieja i Mark2 Marek Masalski.

Od 2010 roku przez przeszło 5 lat na terenie  Cytadeli Warszawskiej powstaje, pierwszy obiekt muzealno-dydaktyczny, mający na celu prezentację historii Zbrodni Katyńskiej. Realizowany koncepcja w twórczy sposób spełniła założenia scenariuszowe, pozwalając w pełni na realizację  misji muzeum. Każdy element wystawy został dokładnie przemyślany i zaprojektowany zgodnie ze wyjątkową specyfiką historyczno-martyrologicznego typu muzeum.

Zadaniem muzeum jest przedstawienie Zbrodni Katyńskiej za pomocą “specyficznych” zabytków rzeczowych i licznych dokumentów znajdujących się w ekspozycji stałej Muzeum. Muzeum Katyńskie jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej stara się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.