Pierwsze „Kino za Rogiem” już działa!

„Kino za Rogiem” to przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr RPMA.01.06.00-14-016/12-00).

Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, która powierzyła sprawy administracyjne i techniczne związane z obsługą bieżącą kin należących do Sieci Małych Kin Społecznościowych, a funkcjonujących pod marką „Kino za Rogiem”, Operatorowi technicznemu – firmie KzR sp. z o.o., która w jej imieniu wykonuje niektóre usługi na rzecz Kin (Partnerów).

W ostatni piątek 28 marca w Łosickim Domu Kultury otwarte zostało pierwsze z zaplanowanej w projekcie sieci „Kino za Rogiem”.

Salę klubową łosickiego domu kultury adaptowano na salę kinową na 40 osób. TRIAS AVI zapewnił niezbędny sprzęt projekcyjny i nagłośnienie oraz nowoczesny ekran, zapewniający pokazy filmowe w jakości HD.