TRIAS AVI partnerem technologicznym Muzeum Narodowego w Warszawie.

W dniu 10/07/2014, spółka TRIAS AVI podpisała umowę z Muzeum Narodowym w Warszawie, w wyniku czego otrzymała tytuł Partnera technologicznego MNW. Umowa została podpisana na okres od 10/09/2014 – 11/01/2015.

W ramach umowy z Muzeum Narodowym w Warszawie, TRIAS AVI został Partnerem Technologicznym MNW. Spółka, odpowiadać będzie, za dostarczenie i instalację urządzeń multimedialnych w ramach najnowszej wystawy czasowej pt. „Masoneria. Pro publico bono”.

TRIAS, odpowiedzialny będzie za dostarczenie, instalację oraz serwis zestawu urządzeń multimedialnych na potrzeby ekspozycji Wystawy. Wśród dostarczonych rozwiązań znalazły się: rozwiązania multimedialne m.in. projektory multimedialne oraz monitory LCD z nakładkami interaktywnymi oraz system nagłośnienia.
Audiowizualna oprawa wystawy, oparta została o produkty takich firm jak: NEC; Audac oraz Brightsign.

„Możliwość współpracy z Muzeum Narodowym jest dla nas dużym wyróżnieniem. Od wielu lat budujemy naszą pozycję w zakresie integracji i projektowania rozwiązań audiowizualnych w sektorze kultury i sztuki.” – mówi Członek Zarządu TRIAS AVI – Agata Sitko. „Każdego dnia staramy się wspierać rozwój rynku muzealnego w Polsce i razem z Inwestorami budować nową, interaktywną, jakość wystaw muzealnych” – dodaje Agata Sitko.

Współp raca między Muzeum Narodowym w Warszawie a TRIAS AVI opiera się na wieloletnim doświadczeniu firmy w branży integracji systemów audiowizualnych oraz uznaniu i pozytywnych rekomendacjach ze strony największych instytucji kultury.