Podpisanie umowy na aranżację zabytkowych piwnic w Jarosławiu

Zabytkowe piwnice pod kamienicami Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów przygotowane są już do kolejnego etapu adaptacji na Podziemne Przejście Turystyczne. W grudniu ub. r. zakończyły się prace budowlane, przed nami aranżacja przestrzeni przeznaczonej na wystawy stałe o charakterze muzealnym. Tę część unijnego projektu będzie realizować konsorcjum firm: TRIAS AVI Sp. z o.o. z Warszawy oraz „Marcin Pietuch FABRYKA DEKORACJI” z Krakowa wyłonione na drodze przetargu nieograniczonego. 15 kwietnia br. umowę z wykonawcą podpisał burmistrz Waldemar Paluch.

„Od 2013 r. Jarosław wspólnie z ukraińskim miastem partnerskim realizuje projekt unijny pn. „Jarosław – Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich”, współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. To bardzo ważna inicjatywa, dzięki której powstaną nowe produkty turystyczne bazujące na bogatym dziedzictwie kulturowym obu miast. W Jarosławiu będzie to 187-metrowe Podziemne Przejście Turystyczne pod kamienicami Rynek 4,5,6. W grudniu ub. r. zakończyły się prace budowlane, a na początku kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż elementów aranżacji przestrzeni przeznaczonej na wystawy stałe o charakterze muzealnym w podziemnym przejściu. Ten etap prac będzie realizować konsorcjum firm: TRIAS AVI Sp. z o.o. z Warszawy oraz „Marcin Pietuch FABRYKA DEKORACJI” z Krakowa.

15 kwietnia br. umowę podpisali burmistrz Waldemar Paluch i Agata Sitko – członek Zarządu TRIAS AVI, jednocześnie lider konsorcjum w obecności przedstawicieli wykonawcy m.in. Dominiki Pietuch reprezentującej firmę „Marcin Pietuch FABRYKA DEKORACJI”, Rafała Młynarskiego – dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej oraz pracownika wydziału, inspektor Reginy Wajdy. Po podpisaniu dokumentu burmistrz przekazał gościom upominki związane z Jarosławiem oraz zaprosił do odwiedzenia piwnic, po których oprowadzali insp. Regina Wajda i Tomasz Wywrót – dyrektor Centrum, Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Założeniem aranżacji podziemnych sal wystawowych jest zaprezentowanie i przybliżenie zwiedzającym bogatej historii miasta i jego specyfiki, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji mieszczańskich i kupieckich na przestrzeni XIV – XX w. oraz edukacja w tym zakresie. Wnętrza zostały podzielone na dwie części: wystawienniczą oraz gastronomiczno-handlową. Wejście do podziemi znajdować się będzie pod kamienicą Orsettich (Rynek 4), pod nią również i pod kamienicą Attavantich (Rynek 5) zostaną urządzone sale wystawowe m.in. na eksponaty muzealne do tej pory nie eksponowane. Ich tematyka jest następująca: Ceramika, Kuchnia mieszczańska z zapleczem kuchennym, Myślistwo XVI-XIX w., Jarmarki jarosławskie z wydzielonym aneksem:Użgorod wczoraj i dziś, Paleontologia, Archeologia, Archeologia Sanu, Jarosław i San, Historia ratowania podziemi Jarosławia z archiwalnymi fotografiami (II poł. XX w.), makieta urbanistyczna z nieistniejącą kolegiatą Wszystkich Świętych, widoczna dodatkowo przez świetlik wykonany w chodniku przed budynkiem. Pod kamienicą Rynek 5 znajdzie się też sala multimedialna, w której będzie wyświetlany 15-minutowy film promocyjny miasta. Ekspozycjom będą towarzyszyły dodatkowe efekty m.in. dźwiękowe naśladujące gwar kupców i przechodniów przypominających o sławnych jarmarkach. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych; taką z pewnością będzie imitacja łodzi, która zabierze chętnych w wodną podróż szlakiem handlowym w dół Sanu i Wisły. Ostatnią część przejścia pod kamienicą Gruszewiczów stanowi kawiarnia oraz sklep z pamiątkami.

Zakończenie realizacji II etapu prac przy Podziemnym Przejściu Turystycznym planowane jest na koniec sierpnia br. Przewidywany koszt to blisko 1 mln 600 tys. zł.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2mln 62 tys. EUR, z czego aż 90% – 1 mln 856 tys. EUR, to dofinansowanie z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Dla zwiedzających nowa atrakcja dostępna będzie jesienią bieżącego roku.”

Źródło: http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id4792,Podpisanie-umowy-na-aranzacje-zabytkowych-piwnic.html?print=1